KBT tillsammans med medicin bäst vid svår depression

Terapi tillsammans med läkemedel fungerar bättre mot depression än att endast ge läkemedel. Speciellt vid svår depression. Det visar en studie som presenterats i JAMA.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 31 augusti 2020


KBT och medicin bäst vid svår depression

Störst skillnad mellan de olika behandlingsmetoderna fanns hos de som led av svår depression som inte var kronisk.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, i kombination med antidepressiv medicin ger en större effekt än att endast få medicin. Detta visar en studie, publicerad i JAMA Psychiatry, som Läkartidningen tagit del av.

I studien delades 452 depressionpatienter upp i två grupper, där hälften fick antidepressiv behandling och den andra hälften fick antidepressiva behandling i kombination med terapi.

Terapin pågick de första 26 veckor. Hur länge personerna i de olika grupperna tog antidepressiva berodde på hur de själva mådde.

Efter 42 månader utvärderades resultatet. Då kunde man se att av de patienter som tillhörde kombinationsgruppen mådde 73 procent bra och hade en ”normalmående”.

Medan i gruppen som endast fick antidepressiva hade 63 procent ett normalmående.

Störst skillnad kunde man se hos de patienter som led av svår depression som inte var kronisk. När det kom till mild eller medelsvår depression var skillnaden liten.