Hitta glädjen igen efter en hjärtattack

Träning hjälper inte bara att förebygga en hjärtattack, det påverkar också din attityd efter en infarkt.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 februari 2016


lycklig-fitnessPersoner som drabbats av en hjärtattack har tre gånger högre risk att lida av depression än personer som aldrig drabbats av en infarkt. Därför ville norska forskare ta reda på hur vi kan motverka depression hos personer som fått en hjärtinfarkt.

Det visade sig att ett viktigt hjälpmedel är träning. Här är tre fynd forskarna gjorde efter att i 20 år följt deltagare i medelåldern som en gång drabbats av en hjärtattack.

  • De deltagare som aldrig tränat var mest deprimerade efter en hjärtattack.
  • Ungefär lika många deltagare var deprimerade bland de som tränade innan de fick en hjärtattack men som slutade efter och deltagare som började träna efter sin hjärtattack.
  • Den grupp med lägst antal fall av depression var de som tränade regelbundet innan och efter en hjärtattack.

Regelbunden träning i den här studien motsvarade minst två och en halv timme måttlig träning i veckan. De deltagare som tränade regelbundet hade nästan hälften så låg riska att drabbas av depression än de som aldrig var fysiskt aktiva. Med de resultaten vill forskarna understryka att det aldrig är för sent att börja röra på sig.