Depression och ångest ökar bland stockholmare

Stockholms läns landstings Folkhälsorapport visar att depression och ångest ökar bland Stockholms invånare. Störst ökning ser man bland unga vuxna.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 november 2015

Folkhälsorapporten är en analys av hälsoläget i Stockholms län. I undersökningen medverkade 120 000 stockholmare över 16 år. Bland de stora folkhälsoproblemen som cancer, hjärtinfarkt och stroke är depression och ångest de enda som ökar.

Förra året fick 11% av kvinnor och 5 % av män diagnosen depression eller ångest jämfört med 6% respektive 3 % år 2006. Antal diagnoser är högst hos 35-64 åringar medan störst ökning setts hos unga vuxna.

Däremot anses det positivt att vårdutnyttjandet ökat. Det kan spegla att stigmatiseringen av psykisk ohälsa minskat i samband med ökat förtroende för vården.

Experterna bakom rapporten förklarar att flera faktorer skyddar mot depression. Där räknas en god uppväxt, fullföljande av utbildning samt stöd för barn som går igenom traumatiska händelser i familjen till exempel skilsmässa eller sjukdom. Dessutom kan regelbunden motion bota lindriga former av depression.