Depression får fyra underkategorier

Forskare i USA delar in depression i fyra olika typer baserat på undersökningar av hjärnan. De olika kategorierna kan hjälpa läkare bestämma vilken behandling som passar bäst för patienten.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 december 2016

Med hjälp av en avbildningsteknik som heter fMRI (magnetkameraundersökning av hjärnan) har forskare i USA delat in depressionspatienter i fyra olika underkategorier.

Grupperna bildades baserat på kopplingar mellan nervceller i hjärnan. Bland de olika patienterna kunde forskare märka av mönster av felaktiga kopplingar som inte fanns hos friska kontrollpersoner.

Ett verktyg för diagnos…

Dessa mönster syns tydligt vid magnetkameraundersökning vilket gör det möjligt för läkare att diagnostisera de olika typerna av depression utifrån bilder på hjärnan. Men underkategorierna visar också olika symtom. Till exempel var det tydligt att färre kopplingar i amygdalan, en del av hjärnan som kontrollerar rädsla, var tydligast i grupp 1 och 4. Patienter i dessa grupper var i större utsträckning drabbade av ångest.

…och behandling

Men viktigast av allt kan underkategorierna hjälpa att avgöra vilka patienter som är bäst lämpade för en viss typ av behandling. Detta är ett efterlängtat verktyg inom behandling av depression då vissa behandlingar, som magnetisk stimulering av hjärnan, kan ta flera veckor innan de ger resultat. Detta vill man inte utsätta en patient för om det inte finns en garanti att det kommer fungera.

Forskare bakom studien understryker att denna typ av klassificering behövs för fler former av psykisk ohälsa som psykotiska sjukdomar och autism för att underlätta diagnos och behandling.