Årets Världshälsotema 2017: Depression

Varje år väljer Världshälsoorganisationen (WHO) att uppmärksamma ett specifikt hälsoproblem under en halvårsperiod. Årets kampanj lanserades idag, 10 oktober, och går under namnet: ”Depression: Let’s Talk.”


Kampanjen som går av stapeln idag, 10 oktober, kommer att hålla på fram tills 7 april (samma datum som organisationen skapades.)

Depression drabbar många människor i alla åldrar, från alla samhällsskikt, i alla länder. Det orsakar psykiskt lidande och människors förmåga att genomföra de enklaste av vardagliga uppdrag.

I värsta fall kan depression leda till självmord som idag är den nästa vanligaste dödsorsaken bland 15-29 åringar.

Enligt WHO kan depression förebyggas och behandlas. Genom att öka förståelsen för vad depression är kan stigmatiseringen minska och leda till att fler människor söker hjälp.

Vad försöker WHO att uppnå med kampanjen?

  • Allmänheten ska vara bättre informerade om depression, dess orsaker och möjliga konsekvenser som självmord.
  • Människor med depression söker hjälp.
  • Familj, vänner och kollegor till människor med depression ska ha möjlighet att kunna ge stöd.

Kampanjens kärna

Huvudsyftet i kampanjen är att det är viktigt att prata om depression, vilket är en signifikant del av återhämtningen.

Det stigma som omger psykisk sjukdom, inklusive depression, är ett hinder för människor idag som försöker söka hjälp runtom i världen.

Genom att tala om depression, vare sig det är med en familjemedlem, vän, läkare eller i skolor, på kontoret, i sociala medier, så hjälper man till att bryta ner detta stigma, vilket slutligen leder till att fler skaffar hjälp.

Man tittar ut i tomma intet.

Varför blir vissa deprimerade?

Depression är resultatet av ett komplext samspel mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer.

Människor som har gått igenom negativa livshändelser som arbetslöshet, sorg och psykologiska trauman, är mer benägna att utveckla depression.

Depression kan i sin tur leda till mer stress och dysfunktion och förvärra den drabbade personens livssituation och depressionen i sig.

Tror du att du kan vara deprimerad? Gör ett online-test här.

Vad kan man göra åt det?

Preventionsprogram har visat sig minska depression.

Effektiva samhällsinsatser för att förebygga depression inkluderar skolbaserade program för att förbättra ett mönster av positivt tänkande hos barn och ungdomar.

Insatser för föräldrar till barn med beteendeproblem kan minska föräldradepressiva symptom och även förbättra resultatet för barnen.

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear