Alternativa behandlingsmetoder effektiva mot depression

En ny svensk studie visar att fysisk aktivitet och internetbaserad KBT-behandling är mer effektiv än standardvård vid depression.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 11 december 2015


Nästan 1000 patienter med mild till måttlig depression fick pröva alternativa behandlingsmetoder i 12 veckor jämfört med primärvårdens standardbehandling. Både fysisk aktivitet och internet-KBT gav större effekt än standardvård. Behandlingsmetoden hade dock ingen effekt på hur många av patienterna som sjukskrev sig.

De patienter som använde sig av fysisk aktivitet som behandling delades upp i ytterligare tre grupper: lätt träning som till exempel yoga och stretchning, måttlig träning med aerobics eller intensiv träning med både styrketräning och aerobics. Patienterna uppmuntrades att träna en timme, tre gånger i veckan och fick hjälp av en tränare som påminde via telefon och sms att komma till träningen. En dam sitter i en fåtölj och pratar i telefon.Resultaten visade att intensitetsnivåerna på träningen inte gjorde någon skillnad. Även lätt träning var en effektiv behandling mot depression.

I internet-KBT gruppen fick patienterna använda sig av själv-hjälps manualer på webben och hade kontakt med en terapeut som de kunde chatta med. I standardvården ingick personliga möten med en allmänläkare ungefär en gång i veckan.