1 av 3 studenter lider av depression

Förekomsten av psykisk ohälsa, vilket innefattar självmordstankar, depression och stress, är betydligt högre bland medicinstuderande jämfört med övriga befolkningen.
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 december 2016

Den nypublicerade metaanalysen innefattar 130 000 medicinstudenter från 50 olika länder, däribland Sverige. Enligt forskare visar resultaten att förekomsten av depressiva symtom och depression var hela 27 procent bland studenterna. 11 procent hade även självmordstankar.

Forskarna skriver i sin avhandling att depression verkar vara mer vanligt bland medicinstuderande än hos övriga befolkningen och påpekar att deras siffror är fem gånger högre än vad som exempelvis ses i den generella amerikanska befolkningen.

Resultaten är oroande enligt forskarna och anser att ämnet behöver studeras vidare för att kunna ta fram strategier som förebygger psykisk sjukdom bland studenter.

Ett viktigt steg är att förbättra kulturen och förutsättningar som ges i undervisningsmiljö, säger Stuart Slavin, professor vid Saint Louis University i en ledarkommentar till studien.

Lägre livskvalité bland stressade studenter

I en svensk studie från 2013 visar resultaten att studenter som lider av psykisk ohälsa blir underbehandlade vilket leder till att många fortsätter studera under dåligt skick och upplever därmed lägre livskvalité. Läs mer om studien här.