Unga mår sämre – äldre mår bättre

Förr kände sig äldre mest oroliga, och det var ungdomar som såg ljust på framtiden. Men idag, 30 år senare, är situationen helt tvärtom.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 12 februari 2020
Unga mår sämre – äldre mår bättre

Ovisshet om framtiden gör att allt fler unga mår dåligt.

Andelen ungdomar som mår dåligt ökar, medan andelen äldre som mår dåligt minskar. Detta enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

Orsakerna bakom detta är många. Där bland annat flera undersökningar från Folkhälsomyndigheten visar att det är svårare att vara ung idag, bland annat för att det är svårare att få jobb och att utbilda sig. Unga har också en större press på sig idag jämfört med förr.

Samtidigt har livsvillkoren för äldre förbättras, då allt fler har vettiga ekonomiska villkor.

Ing-Britt Nilsson Bertilsson, som sitter i PRO:s styrelse säger till Sveriges Radio att hon håller med om att äldre har fått det bättre ekonomiskt. Men att även andra saker har påverkat positivt så som aktiviteter och att fler har blivit medvetna om kost och motion.