Test – lider du av ångestsyndrom?

Ångest är en vanlig och i viss mån naturlig känsla som nästan alla känner av någon gång i livet. Men ångest i stor utsträckning är ett problem. Generaliserat ångestsyndrom är en ångestsjukdom som gör att din ångest påverkar ditt liv.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 10 september 2020

Vid generaliserat ångestsyndrom kan du ha svårt att sköta ditt arbete, dina sociala kontakter och ha svårt att skaffa familj.

Detta test använder läkare för att utvärdera patienter med ångestsyndrom. Ta detta självtest för att se om du bör söka hjälp för dina ångestsymtom.

Du ska svara på hur ofta du har känt följande symtom de senaste två veckorna.

Fråga 1 av 7
Känner du dig nervös, ängslig eller spänd?

(Svara på hur ofta du har känt så här de senaste två veckorna)